Huhtikuun 2014 yleiskonferenssin kokouksessa pappeudenhaltijoille, presidentti Dieter F. Uchtdorf esitti kuulijoille kysymyksen, jota en ole unohtanut.

Nukutteko te läpi palautuksen?”, hän kysyi. ”Toisinaan ajattelemme, että evankeliumin palautus on sellaista, mikä on täyttynyt, jo takanapäin – Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan, hän sai pappeuden avaimet, kirkko perustettiin. Todellisuudessa palautus on jatkuva prosessi – me elämme sen aikaa juuri nyt… Tämän päivän jännittävät kehitysaskeleet ovat osa sitä kauan ennustettua valmistautumisen aikakautta, joka huipentuu meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen loistavaan toiseen tulemiseen.”

Myöhempien aikojen pyhät ja ne valitut, jotka eivät ole vielä mukana tässä suuressa laumassa, on kutsuttu osallistumaan palautuksen tekemiseen täydelliseksi.

Profeetta Joseph Smith sanoi: Ihmiset ja enkelit tekevät yhdessä tätä suurta työtä ja Siion valmistetaan, Uusi-Jerusalem, jotta valittuni voivat kokoontua maan neljältä ilmansuunnalta pyhään kaupunkiin, sillä Herran temppeli on heidän keskuudessaan” (History of the Church, 2:260).

Kuinka voimme osallistua aktiivisesti tähän meneillään olevaan kaiken palauttamiseen? Miten meidän pitäisi omassa elämässämme osallistua tähän suureen työhön enkelien työtovereina? Miten rakennamme Siionin? Miten voimme olla nukkumatta läpi palautuksen?

Ensiksi, meidän täytyy tehdä ja pitää pyhät liitot. Tämä antaa meille oikeuden käyttää Jumalan voimaa ja Hänen pappeutensa avaimia, jotka on jo palautettu. Velvollisuus tehdä ja pitää pyhät liitot koskee – enkä voi korostaa tätä liikaa – sekä miehiä että naisia. Liittojen kautta voimme käyttää Jumalan voimaa.

Presidentti Wilford Woodruff opetti: ”Jokaisella miehellä tai naisella, joka on koskaan tullut Jumalan kirkkoon ja kastettu syntien anteeksisaamiseksi, on oikeus saada ilmoitusta, oikeus saada Jumalan Henki auttamaan heitä heidän työssään, heidän kasvattaessaan lapsiaan, heidän neuvoessaan lapsiaan ja niitä, joita heidät on kutsuttu johtamaan. Pyhää Henkeä ei ole rajoitettu miehille eikä apostoleille tai profeetoille. Se kuuluu jokaiselle uskolliselle miehelle ja naiselle ja jokaiselle lapselle, joka on kyllin vanha ottamaan vastaan Kristuksen evankeliumin.”

Liittojen tekeminen ja niiden pitäminen on keskeinen velvollisuutemme palautukseen osallistumisessa.

Toiseksi, meidän täytyy uusia liittomme, jotta voimme olla astioita ja puhtaita instrumentteja Jumalan käsissä.  Vuoden 2013 lokakuun yleiskonferenssissa Carole Stevens, ensimmäinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa sanoi: ”Me tarvitsemme mahdollisuuden uudistaa liittomme joka viikko, kun nautimme sakramentin. Myöhempien aikojen profeetat ja apostolit ovat opettaneet, että kun me nautimme sakramentin kelvollisesti, me uudistamme paitsi kasteenliittomme myös ”kaikki Herran kanssa tekemämme liitot. … Nämä pappeuden toimitukset ja liitot tarjoavat edellytykset niiden siunausten täyteyteen, jotka Jumala on meille luvannut ja jotka Vapahtajan sovitus on tehnyt mahdollisiksi. Ne varustavat Jumalan pojat ja tyttäret voimalla, Jumalan voimalla.”

Hän jatkaa: ”Jumalan pojat, tiedättekö, keitä te olette? Tiedättekö, mitä teillä on? Oletteko kelvollisia käyttämään pappeutta sekä saamaan pappeuden voiman ja siunauksia? Hyväksyttekö tehtävänne ja vastuunne vahvistaa koteja isinä, isoisinä, poikina, veljinä, setinä ja enoina? Osoitatteko arvostavanne naisia, naisena olemista ja äitiyttä?”

”Jumalan tyttäret, tiedämmekö, keitä me olemme? Tiedämmekö, mitä meillä on? Olemmeko kelvollisia saamaan pappeuden voiman ja siunauksia? Otammeko vastaan meille annetut lahjat kiitollisina, arvokkaasti ja kunnioittavasti? Hyväksymmekö tehtävämme ja vastuumme vahvistaa koteja äiteinä, isoäiteinä, tyttärinä, siskoina ja täteinä? Osoitammeko arvostavamme miehiä, miehenä olemista ja isyyttä?”

Tekemällä ja pitämällä liittoja ja sitten uusimalla niitä, meistä tulee puhtaita astioita, jotka ovat valmiita tekemään Herran tahdon.

Kolmanneksi, meidän täytyy etsiä pappeuden voimaa ja valtuutta. Meidän pitäisi erityisesti pyrkiä saamaan ja ymmärtämään tehtäviimme ja temppeliliittoihimme liittyvät lahjat ja vastuut – velvollisuutemme Jumalalle, sekä voiman, jonka Hän antaa meille. Vanhin Ballard opetti takkavalkeaillassa Brigham Youngin yliopistossa vuonna 2013: ”Ne, joilla on pappeuden avaimet . . . tekevät kirjaimellisesti mahdolliseksi sen, että kaikki, jotka palvelevat tai työskentelevät uskollisesti heidän alaisuudessaan, voivat käyttää pappeuden valtuutta ja voimaa. Kaikki miehet ja naiset palvelevat niiden alaisuudessa, joilla on avaimet.”

Kun ajattelen pappeuden avaimia, ajattelen usein sitä, mitä virkansa kunniassa pitäminen tarkoittaa. Kohdassa Jaakob 1:19 sanotaan: ”Ja me pidimme virkamme kunniassa Herran edessä ottaen päällemme vastuun ja ottaen kansan synnit itsemme päälle vastattaviksi, ellemme opettaisi heille Jumalan sanaa hyvin uutterasti; sen vuoksi, jos tekisimme työtä kaikin voimin, heidän verensä ei tulisi meidän vaatteillemme; muuten heidän verensä tulisi meidän vaatteillemme, eikä meitä havaittaisi tahrattomiksi viimeisenä päivänä.”

Mietin tätä usein. Ajattelen niitä aikoja, kun olen toiminut pappeuden valtuuden alaisena ja olen palvellut toisia halukkaana ottamaan vastuun muiden valinnoista, ellen olisi yrittänyt opettaa heille Herran teitä kaikesta voimastani. Tämä taakka oli erityisen raskas silloin, kun palvelin Nuorten Naisten johtajana seurakunnassani. Huomasin jokaisesta vastuullani olevasta nuoresta asioita, joita en nähnyt fyysisillä vaan hengellisillä silmilläni. Näin vahvuuksia ja kamppailuja. Pystyin näkemään mahdollisia tulevaisuuksia heidän itsensä näkemien toiveiden, unelmien ja haasteiden tuolle puolen.

Olen myös katsonut, miten oma mieheni ja muut vanhurskaat ja halukkaat palvelijat seurakunnissa kumartuvat siitä velvollisuuden painosta, joka tulee pappeuden avainten mukana. Olen nähnyt mieheni itkevät muutamia kertoja 14 vuotisen avioliittomme aikana. Olen nähnyt hänen ilon kyyneleleensä jokaisen lapsemme syntyessä. Olen nähnyt hänen itkevät surusta kolmen lapsemme kuollessa. Ja olen nähnyt hänen itkevän piispakunnan jäsenenä surujen taakan takia, josta hän ei saanut keskustella kanssani. Mutta monet näistä mahdollisuuksista palvella Herraa pappeuden valtuuden alaisuudessa ovat tuoneet meidät jatkuvasti sinne, minne kuulumme: polvillemme, etsien Herran ohjausta.

Tämän valtuuden tuoman velvollisuuden mukana tulee voima ja lisääntynyt mahdollisuus saada Herran jumalallista apua. Olen kokenut tuon jumalallisen avun palvellessani neuvonantajana vaarnamme alkeisyhdistyksen johtokunnassa. Tapanamme oli jakaa lyhyt sanoma vieraillessamme vaarnamme seurakunnissa. Eräässä seurakunnassa, jossa oli minun vuoroni jakaa sanomamme, tunsin voimakasta innoitusta kertoa lapsille, että Herra tuntee heidät kaikki nimeltä. Henki kehotti minua kiinnittämään erityistä huomiota lasten nimiin, kun niitä käytettiin yhteisessä tuokiossa ja musiikkituokiossa. En ollut koskaan tavannut noita lapsia, eikä minulla ollut kynää tai paperia kirjoittaakseni heidän nimensä ylös. Huoneessa oli noin 20 lasta. Olin peloissani (nimimuistini on huono), mutta annoin vain Herran opettaa minulle jokaisen lapsen nimen kuunnellessani. Kun nousin ylös puhumaan, kerroin heille Herran sanoman – että Hän tuntee heidät kaikki nimeltä – ja jatkoin osoittamalla jokaista lasta sanoen heidän nimensä ulkomuistista. En koskaan unohda yllätystä ja ihmetystä noiden lasten kasvoilla. Se oli selvä todistus lahjoista, jotka tulevat meille pappeuden avainten ja voiman kautta.

Yksi paikka, josta voimme etsiä tukea ja Jumalan voimaa, on temppeli. Vanhin Ballard opetti: ”Kun miehet ja naiset menevät temppeliin, heille kaikille annetaan sama voima, joka on pappeuden voima,” hän sanoi. ”Endaumentti on kirjaimellisesti voiman lahja. Kaikki, jotka menevät Herran huoneeseen, toimittavat pappeuden toimituksia. Tämä pätee sekä miehiin että naisiin. Isämme taivaassa on antelias voimansa suhteen. Kaikilla miehillä ja naisilla on mahdollisuus saada tuota voimaa avuksi omassa elämässään. Kaikki, jotka ovat tehneet pyhiä liittoja Herran kanssa ja jotka kunnioittavat noita liittoja, ovat kelvollisia saamaan henkilökohtaista ilmoitusta ja lopulta tulemaan perijöiksi Jeesuksen Kristuksen rinnalla kaikkeen, mitä Isällämme on.” (Takkavalkeailta, Brigham Youngin yliopisto, 2013)

Pyhien liittojen tekeminen ja niiden pitäminen on keskeistä tehtävällemme meneillään olevassa palautuksessa.

Neljäs tapa, jolla voimme osallistua palautukseen, on aiheuttaa sitä aktiivisesti. Teemme niin etsiessämme uskollisesti vastauksia omiin kysymyksiimme vahvistamalla uskoamme henkilökohtaisen ilmoituksen kautta ja opiskelemalla profeettojen sanoja. Me teemme sitä rukoilemalla profeettamme, piispamme, vaarnanjohtajamme, apuyhdistyksen johtajamme ja muiden puolesta, jotka huolehtivat meistä ja perheistämme. Me teemme sitä ymmärtämällä mitkä opit, periaatteet, toimitukset ja tapahtumat täytyy vielä tulla esiin Jumalan suuren työn jatkuessa.

Voimme osallistua tähän suureen työhön keskittymällä Jumalan voiman ja valtuuden vanhurskaaseen käyttämiseen, jotta voimme saada aikaan Hänen työnsä ja kirkkautensa: ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamisen (KH Moos. 1:39). Tämä suuri ja mahtava tarkoitus saadaan aikaan osallistumalla aktiivisesti Herran viinitarhan hoitamiseen. Tehkää pyhät täydellisiksi. Julistakaa evankeliumia. Lunastakaa kuolleet. Huolehtikaa köyhistä ja tarvitsevista. Nämä asiat meidät on kutsuttu tekemään. Ja yksilöinä meitä ohjataan ja neuvotaan siinä, miten voimme käyttää omaa aikaamme, omia kykyjämme ja muita siunauksia saadaksemme aikaan Jumalan tarkoituksen olemalla Hänen jumalallisen voimansa vanhurskaita astioita. Etsi ja ota varteen nuo kehotukset. Siten voimme osallistua palautukseen – viimeiseen palautukseen ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista.

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä Eva Witesman: 4 Ways to Avoid “Sleeping through the Restoration””.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company