Jeesus kutsui ja antoi pappeuden valtuuden kaikille apostoleilleen toimia Hänen alkukirkkonsa johtajina maan päällä.