Suuri luopumus

Eläessään maan päällä Jeesus perusti kirkkonsa, ja Hänen kauttaan uskolliset miehet saivat pappeuden valtuuden, jonka avulla he voivat toimia evankeliumin toimituksissa. Jeesuksen kuoltua kirkon johtotehtävät ja pappeuden valtuus jäivät Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle sekä muille apostoleille. He pitivät evankeliumin opin puhtaana ja säilyttivät kirkon järjestyksen sekä vakiinnuttivat kirkon jäsenten kelvollisuusvaatimukset.

Kristus antaa pappeuden kahdelletoista

Jeesuksen kuoleman jälkeen jumalattomat ihmiset vainosivat kirkon jäseniä sekä apostoleja ja surmasivat heistä monia. Apostolien kuoleman ja vainojen myötä pappeuden avaimet ja valtuus otettiin pois maan päältä. Kun profeettoja ja apostoleja ei enää ollut, kirkon puhtaat opit alkoivat turmeltua. Kirkon oppeja ja toimituksia muutettiin ilman valtuuksia. Vuosisatojen kuluessa Kristuksen evankeliumiin sekoittui ihmisajatuksiin perustuvia sääntöjä ja oppeja. Oli tapahtunut yleismaailmallinen luopumus, joka johti monien kirkkojen syntymiseen.

 

Palautus

Luopumuksen vuoksi maan päältä katosivat pappeuden valtuus, evankeliumin toimitukset, puhdas oppi ja jatkuva ilmoitus. Vuosisatoja kestäneen hengellisen pimeyden jälkeen totuutta etsivät ihmiset vastustivat vallitsevia uskonnollisia tapoja. He ymmärsivät, että monia evankeliumin opeista ja toimituksista oli muutettu tai kadotettu. Heidän ponnistelunsa saivat aikaan uskonpuhdistuksen, joka johti suurempaan uskonnonvapauden tähdentämiseen. Tämä taas avasi tien lopulliselle palautukselle.

Miten se tapahtui?

Kun olosuhteet olivat oikeat, taivaallinen Isä kutsui Joseph Smith -nimisen nuoren miehen profeetaksi. Hänen kauttaan Jumala palautti evankeliumin täyteyden maan päälle.

Joseph Smith asui Yhdysvalloissa, joka oli siihen aikaan kenties ainoa maa, jossa vallitsi uskonnonvapaus. Josephin perhe oli syvästi uskonnollinen, ja he etsivät jatkuvasti totuutta. Siihen aikaan monet papit väittivät, että heillä on tosi evankeliumi. Joseph Smith halusi saada tietää, mikä kaikista uskonsuunnista oli oikea. Hän kävi monissa hengellisissä tilaisuuksissa mutta ei löytänyt vastausta. Joseph kääntyi Raamatun puoleen ja luki: ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.” (Jaak. 1:5)

Tämän kohdan luettuaan Joseph päätti kysyä Jumalalta, mihin kirkkoon hänen tulisi liittyä. Keväällä 1820 hän meni läheiseen lehtoon rukoilemaan ja kertoo kokemuksestaan näin: ”Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. – –  Valon levätessä päälläni näin kahden persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!” (JS-H 16-17) Vastauksena rukoukseensa Josephille ilmestyivät Isä Jumala ja Jeesus Kristus. Vapahtaja kielsi häntä liittymästä mihinkään kirkkoon, sillä ”ne olivat kaikki väärässä”.

Jumala ja Kristus ilmestyvät Joseph Smithille

Tämän ensimmäiseksi näyksi nimitetyn tapahtuman jälkeen Joseph Smith sai monia ilmestyksiä ja ilmoituksia. Hänen kauttaan saimme myös Mormonin kirja, jonka hän käänsi Jumalan lahjan ja voiman avulla. Hänen kauttaan palautettiin pappeuden valtuus ja puhdas evankeliumin oppi ja Jeesuksen tosi kirkko.

 

Vaatimattomasta alusta maailman kirkoksi

Vain muutamia ihmisiä oli läsnä kirkon perustamiskokouksessa Amerikassa keväällä 1830. Ajan kuluessa kirkko on kasvanut maailmanlaajuiseksi kirkoksi, jossa tällä hetkellä on yli 15 miljoonaa jäsentä. Jumala johtaa kirkkoaan ja ilmoittaa parhaaksi katsomallaan ajalla tahtonsa profeetan kautta.

Raamatun profeetat kutsuvat tätä meidän aikaamme viimeisiksi ajoiksi. Tämä on aikaa juuri ennen Kristuksen toista tulemista. Siitä syystä kirkon nimi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Kirkkoa johtaa tänäkin päivänä elävä profeetta. Hän ja kaikki nykyiset apostolit ovat saaneet valtuutensa Jeesukselta Kristukselta katkeamattomassa asettamisten ketjussa Joseph Smithin kautta.

Tämän artikkelin kirjoitti Leena Suorsa.