Miten Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko perustettiin? Mitä tarkoittaa evankeliumin palautus? Miksi maailmassa on niin monia kristillisiä kirkkoja? Tämä artikkeli selittää sinulle kaiken, mitä olet halunnut tietää evankeliumin palautuksesta.

Jeesus kutsui ja antoi pappeuden valtuuden kaikille apostoleilleen toimia Hänen alkukirkkonsa johtajina maan päällä.

Jeesuksen perustama alkuseurakunta

Eläessään maan päällä Jeesus perusti kirkkonsa eli alkuseurakunnan. Hänen kauttaan uskolliset miehet saivat pappeuden, eli valtuuden toimia Jumalan nimissä ja Hänen puolestaan. Pappeuden avulla Kristuksen seuraajat voivat toimia evankeliumin toimituksissa.

Jeesuksen kuoltua alkuseurakunnan johtotehtävät ja pappeuden valtuus jäivät Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle sekä muille apostoleille. He pitivät evankeliumin opin puhtaana ja säilyttivät alkuseurakunnan järjestyksen sekä vakiinnuttivat siihen kuuluvien jäsenten kelvollisuusvaatimukset.

Jeesuksen kuoleman jälkeen jumalattomat ihmiset vainosivat alkukirkon jäseniä sekä apostoleja ja surmasivat heistä monia. Apostolien kuoleman ja vainojen myötä pappeuden avaimet ja valtuus otettiin pois maan päältä.

Luopumuksen ja uskonpuhdistusten aika

Kun profeettoja ja apostoleja ei enää ollut, Jeesuksen perustaman alkuseurakunnan puhtaat opit alkoivat turmeltua. Oppeja ja toimituksia muutettiin ilman valtuuksia. Vuosisatojen kuluessa Kristuksen evankeliumiin sekoittui ihmisajatuksiin perustuvia sääntöjä ja oppeja. Oli tapahtunut yleismaailmallinen luopumus, joka johti monien kirkkojen syntymiseen.

Luopumuksen vuoksi maan päältä katosivat:

  • pappeuden valtuus
  • evankeliumin toimitukset
  • puhdas oppi
  • jatkuva ilmoitus.

Vuosisatoja kestäneen hengellisen pimeyden jälkeen totuutta etsivät ihmiset vastustivat vallitsevia uskonnollisia tapoja. He ymmärsivät, että monia evankeliumin opeista ja toimituksista oli muutettu tai kadotettu. Heidän ponnistelunsa saivat aikaan uskonpuhdistuksen, joka johti suurempaan uskonnonvapauden tähdentämiseen. Tämä taas avasi tien lopulliselle palautukselle.

Palautus – miten se tapahtui?

Kun olosuhteet olivat oikeat, taivaallinen Isä kutsui Joseph Smith -nimisen nuoren miehen profeetaksi. Hänen kauttaan Jumala palautti evankeliumin täyteyden maan päälle.

Joseph Smith asui Yhdysvalloissa, joka oli siihen aikaan kenties ainoa maa, jossa vallitsi uskonnonvapaus. Josephin perhe oli syvästi uskonnollinen, ja he etsivät jatkuvasti totuutta. Siihen aikaan monet papit väittivät, että heillä on tosi evankeliumi. Joseph Smith halusi saada tietää, mikä kaikista uskonsuunnista oli oikea. Hän kävi monissa hengellisissä tilaisuuksissa mutta ei löytänyt vastausta.

Joseph kääntyi Raamatun puoleen ja luki:
”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.” (Jaak. 1:5)

Tämän kohdan luettuaan Joseph päätti kysyä Jumalalta, mihin kirkkoon hänen tulisi liittyä. Keväällä 1820 hän meni läheiseen lehtoon rukoilemaan ja kertoo kokemuksestaan näin:
”Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. – –  Valon levätessä päälläni näin kahden persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!” (JS-H 16-17)

Jumala ja Kristus ilmestyvät Joseph Smithille
Vastauksena rukoukseensa Josephille ilmestyivät Isä Jumala ja Jeesus Kristus. Vapahtaja kielsi häntä liittymästä mihinkään kirkkoon, sillä ”ne olivat kaikki väärässä”.

Tämän ensimmäiseksi näyksi nimitetyn tapahtuman jälkeen Joseph Smith sai Jumalalta monia ilmestyksiä ja ilmoituksia. Hänen kauttaan saimme myös Mormonin kirjan, jonka Joseph Smith käänsi Jumalan lahjan ja voiman avulla. Hänen kauttaan palautettiin pappeuden valtuus, puhdas evankeliumin oppi ja Jeesuksen tosi kirkko.

Vaatimattomasta alusta maailman kirkoksi

Vain muutamia ihmisiä oli läsnä kirkon perustamiskokouksessa Yhdysvalloissa keväällä 1830. Ajan kuluessa kirkko on kasvanut maailmanlaajuiseksi kirkoksi, jossa tällä hetkellä on yli 16 miljoonaa jäsentä. Jumala johtaa kirkkoaan ja ilmoittaa parhaaksi katsomallaan ajalla tahtonsa profeetan kautta.

Raamatun profeetat kutsuvat tätä meidän aikaamme viimeisiksi ajoiksi. Tämä on aikaa juuri ennen Kristuksen toista tulemista. Siitä syystä kirkon nimi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Kirkkoa johtaa tänäkin päivänä elävä profeetta. Hän ja kaikki nykyiset apostolit ovat saaneet valtuutensa Jeesukselta Kristukselta katkeamattomassa asettamisten ketjussa Joseph Smithin kautta.

 

Artikkelin ovat kirjoitteet Leena Suorsa ja Susanna Koivisto.