Täällä voit selata Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (mormonien) oppeja ja sääntöjä. Klikkaa alla olevia linkkejä avataksesi aihetta selittävän artikkelin.

Kirkon keskeiset opinkohdat

Kristillisen alkukirkon palautus – Jeesuksen Kristuksen alkukirkon ja evankeliumin tuominen uudelleen maan päälle myöhempinä aikoina Joseph Smithin kautta.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi sisältää kaikki ne käskyt, periaatteet ja toimitukset, jotka ovat välttämättömiä päästäksemme asumaan takaisin taivaallisen Isämme luokse. Kaste on näistä merkittävä oppi ja toimitus.

Jeesuksen sovitus puhdistaa ihmisen synneistään sillä ehdolla, että ihminen uskoo Jeesukseen ja pyrkii elämään hänen opetustensa mukaisella tavalla.

Lunastussuunnitelma – Taivaallisen Isän rakastava ja viisas suunnitelma meitä varten: Mistä tulimme, miksi olemme maan päällä ja minne menemme kuoleman jälkeen?

Nykyajan profeetat – Jumala kutsui muinoin profeettoja auttamaan ja johtamaan ihmisiä maan päällä. Koska Jumala on sama aina, Hän on kutsunut profeettoja ilmoittamaan tahtonsa ihmisille myös nykypäivänä.

Pappeus – Pappeus on Jumalan miehelle antama valtuus ja voima toimia kaikessa ihmisen pelastukseksi.

Mormonin kirja – Muinaisten Amerikan mantereen profeettojen kirjoittama pyhä kirjoitus, joka esittää kertomuksen Jeesuksen Kristuksen ilmestymisestä heille. Kirjoitettu  aikavälillä noin 600 eKr. – 421 jKr.

Temppelit ovat kaikkein pyhimpiä jumalanpalveluspaikkojamme, joissa solmitaan liittoja Jumalan kanssa.

Elämäntapaan liittyviä sääntöjä

Viisauden sana on Herran terveyslaki, joka kehottaa meitä välttämään tiettyjä kehollemme haitallisia aineita.

Kymmenykset ovat jäsenten kirkolle maksamia varoja, joita käytetään humanitaariseen työhön ja kirkon toiminnan ylläpitämiseen sekä kasvuun.

Paastoaminen on yhdessä rukouksen kanssa keino vahvistaa hengellisyyttämme ja lähentää suhdettamme taivaalliseen Isäämme.

Siveyden laki sisältää sen, että pidättäydymme täysin kaikista sukupuolisuhteista ennen avioliittoa ja olemme täysin uskollisia puolisollemme sen solmimisen jälkeen.

Iankaikkinen perhe – Taivaan Isän suunnitelmassa perhe on keskeinen. Me voimme olla yhdessä sekä täällä että tuonpuoleisessa ikuisesti!