Täällä voit selata peruskäsitteitämme uskostamme Myöhempien Aikojen Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Klikkaat vain alla olevia linkkejä.

Kristillisen alkukirkon palautus – Jeesuksen Kristuksen alkukirkon ja evankeliumin tuominen uudelleen maan päälle myöhempinä aikoina Joseph Smithin kautta.

Pappeus – Pappeus on Jumalan miehelle antama valtuus ja voima toimia kaikessa ihmisen pelastukeksi.

Nykyajan profeetat – Jumala kutsui muinoin profeettoja auttamaan ja johtamaan ihmisiä maan päällä. Koska Jumala on sama aina, Hän on kutsunut profeettoja ilmoittamaan tahtonsa ihmisille myös nykypäivänä.

Pelastussuunnitelma – Taivaallisen Isän rakastava ja viisas suunnitelma meitä varten. Kun seuraamme sitä, voimme pelastua ja olla ikuisesti onnellisia.

Elämä kuoleman jälkeen – Kuollessamme henkemme ja ruumiimme eroavat toisistaan. Ruumis jää hautaan ja henki palaa takaisin Jumalan luokse odottamaan ylösnousemusta, jolloin ne taas yhdistetään, erottamattomasti.

Iankaikkinen perhe – Taivaan Isän suunnitelmassa perhe on keskeinen. Me voimme olla yhdessä sekä täällä että tuonpuoleisessa ikuisesti!

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi sisältää kaikki ne käskyt, periaatteet ja toimitukset, jotka ovat välttämättömiä päästäksemme asumaan takaisin taivaallisen Isämme luokse.

Viisauden sana on Herran terveyslaki, joka kehottaa meitä välttämään tiettujä kehollemme haitallisia aineita.

Kymmenykset ovat jäsenten kirkolle maksamia varoja, joita käytetään humanitaariseen työhön ja kirkon toiminnan ylläpitämiseen sekä kasvuun.

Paastoaminen on yhdessä rukouksen kanssa keino vahvistaa hengellisyyttämme ja lähentää suhdettamme taivaalliseen Isäämme.

Siveyden laki sisältää sen, että pidättäydymme täysin kaikista sukupuolisuhteista ennen avioliittoa ja olemme täysin uskollisia puolisollemme sen solmimisen jälkeen.

Temppelit ovat kaikkein pyhimpiä jumalanpalveluspaikkojamme, joissa solmitaan liittoja Jumalan kanssa.

Tahdonvapaus – ihmisen kyky valita ja toimia omasta puolestaan. Tahdonvapaudella on keskeinen osa pelastussuunnitelmassa, koska ilman sitä emme voisi edistyä tai oppia. Olemme vastuussa tekemistämme päätöksistä.