Jumalan suunnitelma meitä varten on syntyä maan päälle ja tulla koetelluiksi, jotta voimme oppia ja saada ymmärrystä sekä lopulta palata Jumalan luokse

Oppi lunastussuunnitelmasta on mormonismin keskeisimpiä uskomuksia. Me uskomme, että lunastussuunnitelma on taivaallisen Isän suunnitelma meitä, Hänen lapsiaan varten. Hän tunsi meidät jo ennen maanpäällistä olemassaoloamme – olimme siis olemassa Isän luona henkinä jo ennen kuin synnyimme tänne. Uskomme myös, että lunastussuunnitelman avulla voimme päästä takaisin Taivaallisen Isämme luokse. Lunastussuunnitelma antaa vastaukset kysymyksiin: ”Mistä olen tullut?”, ”Mikä on elämäni tarkoitus?” ja ”Minne joudun tämän elämän jälkeen?”

Mistä olen tullut?

Katso myös: Mikä on elämän tarkoitus?

Meistä ihmisistä jokainen on ollut olemassa jo ennen kuin synnyimme tähän maailmaan. Emme voi muistaa aikaa ennen syntymäämme, mutta Jumalalta saamiemme ilmoitusten avulla voimme tietää, että jokainen meistä on Jumalalle syntynyt henkilapsi ja että elimme henkimaailmassa Jumalan luona osana Hänen perhettään ja saimme oppia Jumalalta paljon tärkeitä asioita. Siellä taivaallinen Isämme esitti meille suunnitelman, johon kuului, että voisimme syntyä tähän meitä varten luotuun kauniiseen maailmaan ja kuolevaisuuteen. Hyväksyimme tuon suunnitelman ja odotimme ns. koetusaikaamme iloiten.

Mikä on elämämme tarkoitus?

Maapallomme on luotu sitä varten, että Jumalan lapset voisivat syntyä tähän maailmaan ja saada fyysisen ruumiin. Kun synnyimme, unohdimme henkimaailmassa kokemamme asiat. Maanpäällisen elämämme tarkoituksena on auttaa meitä kehittymään enemmän täydellisen taivaallisen Isämme kaltaisiksi ja koetella meitä, jotta nähtäisiin, seuraammeko vanhinta Veljeämme, Jeesusta Kristusta ja Hänen opetuksiaan. Täällä olemme uskon, emme tiedon varassa. Kuolevaisuudessa koemme iloa ja surua, terveyttä ja sairautta, hyvää ja pahaa, nautintoa ja tuskaa, jotta voisimme omasta tahdostamme oppia erottamaan hyvän pahasta ja valitsemaan sen.

Jumala antoi meille lahjana valinnanvapauden. Voimme tehdä itse valintoja tässä elämässä omasta puolestamme ja siten päättää, millaiseksi elämämme voi muodostua tulevaisuudessa. Joskus valintamme tuottavat murhetta ja tuskaa toisille ihmisille ja voimme valita sellaisia asioita, jotka eivät ole edes itsellemme hyväksi. Myös Jumala tuntee murhetta, jos teemme huonoja valintoja, mutta Hän sallii sen, koska Hänkin kunnioittaa oikeuttamme valita itse.

Koska taivaallinen Isämme tiesi, että meistä ihmisistä jokainen tekisi syntiä, täytyi olla suunnitelma, jonka avulla me voimme saada uuden mahdollisuuden parantaa elämäämme. Tämän vuoksi Jeesus Kristus on kärsinyt kaikkien ihmisten syntien vuoksi Getsemanessa ja Golgatalla, jotta parannuksen ehdolla voisimme saada pahat tekomme anteeksi.

Kun Jeesus maksoi synneistämme, hän ei poistanut tahdonvapauttamme, joka on lahja Jumalalta. Meillä edelleen säilyy vastuu teoistamme. Meidän on osoitettava uskoa Häneen, tehtävä parannusta, otettava vastaan kaste ja Pyhä Henki ja päätettävä noudattaa Hänen opetuksiaan koko elämämme ajan. Näin elämällä ja valitsemalla oikein voimme saavuttaa iankaikkisen elämän Jumalan luona.

Vaikka kuolevaisuudessa on monia haasteita ja vastoinkäymisiä, Jumala pitää meistä huolta. Hän rakastaa meitä eikä ole jättänyt meitä selviytymään yksin. Jokainen ihminen on syntymässään saanut osakseen omantunnon, joka ohjaa kaikkia ihmisiä, jos he sitä kuuntelevat, valitsemaan hyvän. Jumala on myös antanut meille mahdollisuuden lähestyä Häntä rukouksessa milloin tahansa. Olemme saaneet profeetat ja pyhät kirjoitukset, joista voimme oppia Hänen tahtonsa. Meillä on perheemme tai muita rakkaita ihmisiä, jotka auttavat meitä kasvamaan ja tuntemaan iloa ja turvaa. Kristuksen sovitustyö antaa meille lohtua, toivoa ja rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Tämän sovituksen ansiosta ihmiset voivat voittaa lankeemuksen vaikutuksen ja saada iloa tässä elämässä ja iankaikkisuudessa.

Minne joudun tämän elämän jälkeen?

Kuolemalla on olennainen osa lunastussuunnitelmassa, ja se tarkoittaa fyysisen ruumiin eroa henkiruumiistamme. Kuolema ei ole elämän loppu, vaan vaikka fyysinen ruumis haudataan maahan, henkiruumis jatkaa elämäänsä. Ihmisen henkiruumis menee kuoleman jälkeen henkimaailmaan, jossa hän voi saada lisää tietoa Jumalan evankeliumista. Henkiruumis muistaa kaiken, mitä ihminen tässä maanpäällisessä elämässä on tehnyt ja valinnut. Kuolema ei muuta ihmisen persoonallisuutta eikä halua tehdä hyvää tai pahaa. Riippuen siitä, kuinka olemme valinneet tässä elämässä, voimme kokea joko onnea tai murhetta henkimaailmassa tämän jälkeen.

Jeesuksen sovitus sai aikaan sen, että jokainen ihminen nousee kerran ylös haudastaan. Henkiruumis ja fyysinen ruumis yhdistyvät jälleen yhdeksi ja täydelliseksi ruumiiksi, joka ei voi enää kuolla. Kun olemme nousseet kuolleista, menemme Jumalan eteen tuomittaviksi omien tekojemme ja valintojemme mukaisesti. Jumala on sekä oikeudenmukainen että armollinen. Hän ymmärtää taustamme, tietää ajatuksemme, sanamme ja tekomme sekä sydämemme halun ja tietää, mikä on meille parhaaksi. Parhaassa tapauksessa, jos olemme sitä syvästi halunneet ja pyrkineet parhaamme mukaan seuraamaan Jeesusta Kristusta ja Hänen opetuksiaan, voimme asua iankaikkisesti yhdessä perheemme kanssa taivaallisen Isän ja Jeesuksen luona.

Tämän artikkelin kirjoitti Leena Suorsa.