Jeesuksen opetukset tarkoittavat Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, jotka johtavat pelastukseen Jumalan valtakunnassa. Se ei siis viittaa yhteen neljästä Uuden Testamentin evankeliumista tai johonkin aivan eri kirjoitukseen. Jeesuksen opetuksina evankeliumin voidaan ajatella koostuvan viidestä eri askeleesta: uskosta, parannuksesta, kasteesta, Pyhän Hengen lahjan saamisesta ja kestämisestä loppuun asti.

Usko

Jeesus sanoi: »Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?» Johannes 11:25-26

Jeesus sanoi hänelle: »Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.» Johannes 20:29

Jeesus on uskomme keskipiste. Uskosta puhutaan pyhissä kirjoituksissa luottamuksena Jumalaan (Luukas 8:50), sen toivomisena mitä ei nähdä (Hepr. 11:1), mutta joka on totta ja tekoina, jotka osoittavat uskoa (Jaakob 2:14-17). Usko voi alkaa vain halusta uskoa ja se vahvistuu kun kuulemme Jumalan sanaa ja toimimme sen mukaan.

Usko ei ole täydellistä tietoa, mutta se pohjautuu totuuteen. Usko saa ihmisen toimimaan tosien periaatteiden mukaan ja näin tehdessään ihminen saa Jumalalta vahvistuksen, että hän toimii oikein. Esimerkiksi rukous on teko, joka osoittaa uskoa. Vahvistus, jonka saamme rukouksen kautta voi olla esimerkiksi tunne siitä, että Taivaallinen Isä on kuullut rukouksemme.

Parannus

Usko johtaa meidät parannukseen. Kun tulemme tuntemaan, että Jeesus on Vapahtajamme ja uskomme Häneen meissä kasvaa halu toimia Hänen opetustensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa usein, että joudumme tekemään muutoksia käyttäytymisessämme ja jopa ajatuksissamme. Tällaista elämän muokkausta Kristuksen opetusten seuraamiseksi kutsutaan parannukseksi.

Silloin Jeesus esitti heille vertauksen… Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen.» Luukas 15:3,10

Parannus ei välttämättä tarkoita, että olemme tehneet suuria virheitä eli syntejä elämässämme. Se voi olla päivittäistä pyrkimistä parempaan. Voimme tehdä parannusta, koska Jeesus antoi meille mahdollisuuden siihen. Hänen kärsimyksensä meidän vuoksemme (ks. sovitus) antaa meille mahdollisuuden muuttua ja saada virheet anteeksi.

Kaste

Kaste on osa parannuksen prosessia. Sen avulla meidät pestään puhtaiksi virheistämme. Saamme ikään kuin uuden alun. Kasteessa lupaamme seurata Jeesusta ja toimia Hänen opetustensa mukaan. Jumala lupaa puhdistaa meidät ja antaa meille Pyhän Hengen oppaaksemme.

Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: »Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!» Mutta Jeesus vastasi hänelle: »Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.» Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.» Matteus 3:13-17

Kaste suoritetaan upottamalla Jeesuksen esimerkin mukaan. Koska kaste on lupaus Jumalalle ja osoitus halukkuudesta seurata Jeesusta, aivan pieniä lapsia ei kasteta. He eivät tarvitse sitä. Jeesus on ilmoittanut nykyajan profeettojen kautta, että yli kahdeksanvuotiaat lapset ovat vastuussa omista teoistaan ja he voivat mennä kasteelle.

Kun menemme kasteelle meidät liitetään samalla jäseniksi seurakuntaan, eli osaksi Jumalan valtakuntaa maan päällä.

Pyhän Hengen lahja

Kasteen jälkeen saamme Pyhän Hengen lahjan. Se tarkoittaa, että Pyhä Henki on kanssamme aina, jos otamme Hänet vastaan emmekä tee asioita, jotka karkoittaisivat Hänen läsnäolonsa elämästämme.

Johannes Kastaja puhui ihmisjoukolle Jeesuksesta sanoen:

Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Matteus 3:11 

Jeesus lupasi apostoleilleen, että he saisivat Pyhän Hengen kumppanikseen sen jälkeen kun Hän olisi poistunut heidän luotaan:

Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Johannes 14:25-26

Pyhällä Hengellä on monia tehtäviä, joiden kautta Hän auttaa meitä. Hän esimerkiksi vahvistaa meille totuuden, lohduttaa, opettaa, muistuttaa asioita mieleemme, auttaa meitä tekemään oikeita ratkaisuja, muuttaa meitä paremmiksi ihmisiksi ja tuo elämäämme Jumalan rauhaa.

Kestäminen loppuun asti

Emme muutu täydellisiksi mentyämme kasteelle. Todennäköisesti emme vielä tiedä tai ymmärrä kaikkea, mitä Jeesus on opettanut. Tulemme myös tekemään virheitä kasteen jälkeenkin. Kestäminen loppuun asti tarkoittaa, että jatkamme samojen askeleiden ottamista, jotka ovat tuoneet meidät siihen saakka.

Puhuessaan meidän ajoistamme Jeesus kertoi asioista, joita tulisimme kohtaamaan ja sanoi:

Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Matteus 24:13

Osoitamme uskoa ja teemme parannusta. Meidän ei tarvitse mennä uudelleen kasteelle, vaan meillä on joka sunnuntaina tilaisuus uudistaa kasteessa tekemämme lupaukset ja puhdistua nauttimalla sakramentti. Kun nautimme sakramentin myös Jumala uudistaa lupauksensa meille ja lähettää Pyhän Hengen luoksemme.

Vähitellen muutumme yhä enemmän Jeesuksen kaltaisiksi. Hänen evankeliumiaan seuraamalla olemme valmiita palaamaan Hänen luokseen tämän elämän jälkeen.

 

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis.