Kymmenysten laki asetettiin jo muinaisina aikoina. Mormonin kirjan kohdassa Alma 13:15 kerrotaan kuinka Abraham maksoi kymmenykset Melkisedekille. Tämän periaatteen noudattamisesta on luvattu monia siunauksia, joista joitakin on mainittu Raamatussa, Malakian kirjassa.

“Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti” (Malakia 3:10).

Ilmeisten siunausten lisäksi kymmenysten lain noudattaminen voi tuoda meille myös monia hienovaraisia siunauksia. Vanhin David A. Bednar on puhunut siitä kuinka heitä on siunattu kuuliaisuudesta tälle laille. Kymmenysten laki voi olla siunauksena meille esimerkiksi siten, että mielemme avautuu niin, että osaamme hoitaa talouttamme paremmin.

Mitä tehdä 90 prosentilla?

Lahjoitettuamme 10 % tuloistamme, meille jää loput 90 %. Kun olemme kuuliaisia kymmenysten laille, näemme tulomme kokonaisuuden sijaan osissa. Ihmismieli toimii paremmin, kun se näkee asiat yksityiskohtaisemmin. Suurten kokonaisuuksien jakaminen pienemmiksi osiksi voi auttaa meitä näkemään, mitä teemme jokaisella osalla sen sijaan, että mietimme rahaa vain suurten ostosten ehdoilla. Ymmärrämme, että kun 10 % on jo annettu Herralle, olemme vastuussa siitä, mitä lopulla tehdään. Me voimme olla vastuullisempia rahankäyttäjiä, kun teemme budjetin ja noudatamme sitä. Tämä lisää älyllisesti halua olla parempi huoneenhaltija Herran antamien siunausten vastapainoksi. Eivätkä siunaukset koske vain raha-asioita, vaan ajankäyttöä, terveyttä ja voimaa, vain muutamia mainitakseni.

Kuinka lisätä tulojamme

Kuten Herra on luvannut, Hän avaa taivaan ikkunat kun olemme kuuliaisia kymmenysten laille. Nämä ikkunat esiintyvät monissa eri muodoissa. Työpaikka, liiketaloudelliset mahdollisuudet, investointistrategiat – nämä ovat joitakin ikkunoita, joita Herra avaa. Koska kymmenykset antavat meille paremman näkökulman rahankäyttöön, meillä on korkeampia päämääriä. Rahanansaitsemisyrityksemme eivät rajoitu vain tarpeisiimme ja haluihimme, vaan ne antavat meille halun samalla pyrkiä rakentamaan Herran valtakuntaa täällä maan päällä. Tämä halu lahjoittaa rahaa Herran työhön innostaa meitä hankkimaan enemmän rahaa, jotta voimme maksaa enemmän kymmenyksiä. Korkeampi päämäärä antaa meille myös voimaa valjastaa intohimomme ja laittaa tarpeemme halujemme edelle. Mikä siunaus onkaan ajatella tällä tavalla! Herra todellakin moninkertaistaa kykymme, jolloin voimme ansaita enemmän.

Ole luottavaisella mielellä

Herra lupaa myös että: “Minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön…” Tämä antaa meille turvallisuuden tunteen elantomme ansaitsemisessa. Tämä luottamus voi auttaa meitä olemaan tehokkaampia ammatissamme. Eikö olekin suuri siunaus, että voimme keskittyä tehtäviimme, koska Herra on luvannut, että Hän pitää huolen kaikesta muusta työtä tehdessämme? Kymmenysten maksaminen vahvistaa velvollisuudentuntoamme ja kasvattaa vastuullisuutta sekä itseluottamusta. Näitä ominaisuuksia vaaditaan missä tahansa työssä tai liiketoiminnassa.

Varoituksen sana

Jos maksamme kymmenykset, koska odotamme saavamme rikkauksia, maksamme ne vääristä syistä. Vaikka onkin totta, että Herra avaa taivaan ikkunat, Hän tekee niin omana aikanaan ja kun tarvitsemme sitä eniten. Näitä siunauksia ei ole tarkoitettu lisäämään ahneuttamme, vaan lisäämään ymmärrystämme rahan merkityksestä. Kymmenysten tärkein tarkoitus on huolehtia Jumalan lapsista ja antaa keinoja kirkolle edistää Herran työtä maan päällä. Kymmenysten maksamisesta tulevat siunaukset ovat toissijaisia sille etuoikeudelle, että voimme edistää Herran työn täyttymistä ja Hänen kirkkauttaan.

On suuri siunaus ymmärtää, että talousasiat ovat vain työkalu. Kymmenysten laki auttaa meitä välttämään monia ansoja, joita vastustaja asettaa tiellemme tehdäkseen meistä maailman rikkauksien orjia. Kun katsomme laajempaa kuvaa, kymmenysten maksaminen auttaa meitä tulemaan viisaammiksi ja paremmiksi taloudenhoidossamme. Mikä suuri siunaus se onkaan!

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut  Joanna Christabelle L. Belleza ja se on julkaistu faiht.ph -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.

Mitä siunauksia sinä olet saanut kymmenysten maksamisesta?

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: