Kun teemme asioita yhdessä perheenä, rakkautemme ja yhtenäisyytemme kasvaa

Perhe kävelylenkillä

Me Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet julistamme, että perheet ovat keskeisellä sijalla Jumalamme suunnitelmassa. Uskomme siihen, että perheet voivat olla yhdessä aina, siis ikuisesti. Perheyhteys on tarkoitettu pysyväksi eikä vain tämän elämän ajaksi. Perhesiteiden jatkuminen haudan tuolla puolen on mahdollista Kristuksen sovitustyön ja pelastussuunnitelman ansiosta.

Tuon perheisiin liittyvän uskon vuoksi me kirkon jäsenet pyrimme vahvistamaan perheenjäsenten välisiä suhteita. Yritämme toimia siten, että voimme olla onnellisia yhdessä ja kannustaa ja auttaa toisiamme elämään hyvää elämää ja seuraamaan Jeesuksen viitoittamaa tietä. Opimme yhdessä toimimalla – siten pikkuhiljaa, askel askeleelta syntyy iankaikkinen perhe. Perheitä on erilaisia, mutta tavoitteemme ovat vahvat perheet, jotka perustuvat kunnioituksen, anteeksiannon, rakkauden, myötätunnon, rukouksen, uskon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille.

Perheilta

Tapanamme on viettää kerran viikossa yhteistä aikaa. Varaamme siihen säännöllisesti yhden illan, jolloin koko perhe on koolla. Kutsumme tuota iltaa perheillaksi. Silloin opimme yhdessä hengellisiä asioita, pidämme hauskaa, syömme hyvin, leikimme, laulamme, rukoilemme ja luemme pyhiä kirjoituksia.

Perhe – julistus maailmalle

Presidentti Gordon B. Hinckley luki perhejulistuksen 23. syyskuuta 1995. Tämä julistus on kirkkomme ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin neuvoston juhlallinen julistus. Siinä sanotaan muun muassa, että ”avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. – – Aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä.”

Jos kaikki perheet noudattaisivat niitä ohjeita, joita perhejulistuksessa opetetaan, maailma olisi toisenlainen. Monet yhteiskunnan ongelmat lakkaisivat olemasta. Ei olisi niin paljon yksinhuoltajaperheitä eikä perheväkivaltaa. Lapset saisivat huolenpitoa ja kasvatusta molemmilta vanhemmilta. Perheenjäsenet oppisivat vastuunsa ja velvollisuutensa perheessänsä ja yhteiskunnassa. Miehet ja naiset pitäisivät puolison ja vanhemman rooleja etusijalla elämässään. Lapset oppisivat kunnioittamaan vanhempiaan nähdessään vanhempiensa rakastavan ja kunnioittavan toisiaan, ja myöhemmin nouseva sukupolvi voisi todennäköisemmin luoda myös oman onnellisen perheensä.

Miten perhe sitten voisi muuttua paremmaksi? Toista ihmistä ei voi muuttaa, mutta omalla käyttäytymisellä ja sinnikkäällä yrittämisellä voi vaikuttaa paljon siihen henkeen ja tunnelmaan, joka kodissa vallitsee. Jokainen on vastuussa omasta itsestään ja teoistaan.

Julistuksen voi lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Lapset perheessä

On selvää, että pienet lapset ovat täysin riippuvaisia aikuisten huolenpidosta. Se kehitys, joka pienillä lapsilla tapahtuu muutaman ensimmäisen elinvuotensa aikana, on perusta koko loppuelämälle. Lapset imevät itseensä kaikki ne roolimallit ja käytöksen, jonka he näkevät vanhempiensa elämässä. Vanhemmilla onkin suuri vastuu antamastaan esimerkistä.

Lapsilla on luontainen luottamus vanhempiinsa. Kukaan vanhempi ei ole kuitenkaan täydellinen. Lapsi antaa paljon anteeksi ja unohtaa vanhempansa virheet helposti. Tästä vanhemmatkin voivat ottaa oppia ja unohtaa toistensa virheet ja etsiä hyviä puolia toisistaan.

People 101Tästä aiheesta perhejulistuksessa sanotaan seuraavasti: ”Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin.” Uskomme, että vanhempia pidetään Jumalan edessä tilivelvollisina siitä, kuinka he ovat nämä asiat hoitaneet perheessään.

Iloiset perheet

Uskomme, että olemassaolomme tarkoituksena on, että meillä voisi olla ilo, ja perheessä tuo ilo voidaan jakaa kaikkien kesken. Opetamme, että perhe-elämään kuuluu tervehenkinen hauskanpito. Mitä se sitten onkaan itse kenenkin perheessä? Joku perhe pitää luonnossa liikkumisesta. Toinen nauttii uimisesta, keilaamisesta, matkustelemisesta, elokuvien katselemisesta tai ihan mistä tahansa, josta jää onnellinen ja tyytyväinen mieli jokaiselle. Perheiden omat perinteet ja yhdessä vietetty aika vahvistavat perhesuhteita, auttavat kaikkia viihtymään toistensa seurassa ja rentoutumaan sopivalla tavalla sekä tekevät kodista turvasataman maailman myrskyiltä ja kiireeltä.

Artikkelin kirjoitti Leena Suorsa.