Profeetta on Jumalan valitsema henkilö, jonka kautta Jumala ilmoittaa tietoa ja hengellisiä ilmestyksiä ihmisille

Profeetta Russell M. Nelson (keskellä), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kirkon presidentti, sekä hänen neuvonantajansa Henry B. Eyring (oik.) ja Dallin H. Oaks (vas.).

Profeetta on Jumalan valtuuttama äänitorvi maan päällä. Jumala välittää profeetan kautta hengellisiä ilmestyksiä ihmisille. Koska Jumala rakastaa meitä, Hän on kautta aikojen kutsunut profeettoja ilmoittamaan tahtonsa ihmisille. Profeetat, kuten Aadam, Nooa, Abraham, Mooses ja Jesaja, opettivat Jeesuksen Kristuksen evankeliumia oikealla valtuudella ja Pyhän Hengen innoituksen mukaan. He myös varoittivat ihmisiä synnin seurauksista ja tulevista tapahtumista. ”Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.” (Aamos 3: 7)

Uskomme, että meillä on elävä profeetta tälläkin hetkellä. Nykyinen profeettamme Russell M. Nelson saa ilmoitusta Jumalalta kirkkoamme varten. Hänellä on valtakunnan avaimet, mikä tarkoittaa sitä, että hänellä on valtuus johtaa koko Jumalan kirkkoa ja valtakuntaa maan päällä. (Matt 16:19) Apuna hänellä ovat hänen neuvonantajansa ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet, jotka ovat myös profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia.

Kun pyrimme kuulemaan ja seuraamaan profeettojen opetuksia, meitä siunataan ja suojellaan. Vapahtaja itse opetti profeettojen seuraamisesta näin: “Ja nyt, sinun, tarkoittaen kirkkoa, tulee ottaa varteen kaikki hänen sanansa ja käskynsä, jotka hän antaa sinulle, kun hän saa niitä vaeltaessaan kaikessa pyhyydessä minun edessäni; sillä teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa niin kuin minun omasta suustani kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa. Sillä kun te näin teette, helvetin portit eivät teitä voita; niin, ja Herra Jumala hajottaa pimeyden voimat teidän edestänne ja saattaa taivaat järkkymään teidän parhaaksenne ja nimensä kunniaksi.” (OL 21: 4-6)

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kirkon Ensimmäinen Profeetta Joseph Smith

Joseph Smith, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäinen profeetta