Yksi kirkkomme apostoleistamme: Vanhin Dale G. Renlund