Apostolit ja profeetat valmistautuvat konferenssiin Pyhän Hengen innoituksella