Russell M Nelson Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentti ja profeetta.