Kirkon tehtävä on tukea heikko-osaisia, vahvistaa ympäröivää maailmaa ja saada hyvää aikaiseksi