Vapahtaja opetti esimerkillään eräitä opetuksia ystävyydestä