Erityisesti itsekkyys, ylpeys, viha ja epäkohteliaisuus aiheuttavat avioliitossa suurta vahinkoa.