MAP-kirkon jäsenet kertovat hienoja kokemuksiaan, joita heillä on ollut temppelissä