Emme ole aina yhtä mieltä hengellisistä opeista. Monet raamatun profeetatkin olivat toisinaan eri mieltä Jumalan kanssa.