Jeesuksen Kristuksen opettama Isä Meidän-rukous opettaa käytännössä todella hyvin, että olemme täysin riippuvaisia Jumalasta.