Jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää sillä meissä on Jumalallinen alkuperä