Tiede ja uskonto yhdessä voivat auttaa ymmärtämään maailman luomista