MAP-kirkon jäsenen käynti katolisessa kirkossa auttoi häntä ymmärtämään Jumalan rakkautta.