Kuinka perustelemme, onko eutanasia eli avustettu itsemurha hyväksyttävä teko?