Jeesuksen Kristuksen Kirkko on taas maan päällä. Se palautettiin profeetta Joseph Smithin kautta vuonna 1800-luvulla