Taivaan Isä ja Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille