Kirkon historia voi hämmentää meitä, mutta meillä voi olla luottamus