Joseph Smith oli profeetta joka palautti Jeesuksen Kristuksen Kirkon takaisin maan päälle