Jotkin yksilöt ovat nähneet kuoleman verhon tuolle puolen ja kertoneet näkemästään.