MAP-kirkossa lähetystyö koetaan tärkeäksi. Monet tavat kertoa kirkosta ihmisille ovat helppoja ja arkisia.