Kun joku tuttavistamme jättää kirkon, meidän olisi ehdottomasti vältettävä tuottamasta häpeää heille.