Naiset kirkossa toimivat monissa eri johtotehtävissä ja he tekevät sen pappeuden valtuudella.