Optimismi on muutakin kuin vain hyvä asenne, ja sen avulla aikaansaadaan suuria muutoksia