Uskonnolliset käskyt voivat vaikuttaa kontrollikeinoilta, mutta toisen näkökulman mukaan ne turvaavat laajan valinnanmahdollisuuden elämässä.