Profeetta Russell M. Nelson oivalsi, että lasten tiukka ohjaaminen pakolla ei ollut Vapahtajan keino ohjata lapsia.