Profeetta Joseph Smith toi maailmaan paljon hengellistä tietoa, kuten tiedon siitä, kuka Jumala on.