Taikausko ja uskonto eroavat toisistaan siten, että vain toinen niistä esittää maailmankuvan ja moraalisen opin.