Usko ja tieto eivät ole sama asia, vaikka ne liittyvät toisiinsa.