Vastakulttuuri tarkoittaa kulttuuria, jonka ajatusmaailmat, normit ja tavat ovat yleistä normistoa vastaan. Entä millaista on vastakulttuurinen kasvatus