Kristus loi maailman Taivaallisen Isän ohjauksen alla