Jumalan tieto ja taito yllättää luomistyön pienissäkin teoissa