Kristus asetti sakramentin - ehtoollisen - avuksemme muistuttamaan meitä Hänestä