Jumala on olemassa. Hän ei ole hylännyt meitä tänne universumin syrjäiseen kolkkaan lopetettuaan luomistyön. Kaikki ei ole kosminen virhe, jolle Hän käänsi selkänsä todettuaan miten tottelemattomia ihmiset ovat. Syy sille, miksi olemme olemassa on se, että Hänellä on suunnitelma meitä varten: olimme olemassa henkinä ennen syntymäämme, olemme nyt maailmassa saadaksemme tietoa kokemuksen kautta ja kuolemamme jälkeen palaamme Jumalan kasvojen eteen tuon tiedon kanssa, jotta voimme jatkaa iankaikkista kehitystämme.

Kutsumme tätä suunnitelmaa usein pelastussuunnitelmaksi, lunastussuunnitelmaksi tai onnensuunnitelmaksi. Nämä nimet viittaavat siihen, että Jumalan suunnitelma mahdollistaa meille suurenmoisen lopputuloksen nykyisestä tilastamme huolimatta. Jumalan suunnitelmassa meidän on tarkoitus tulla Hänen kaltaisekseen. Lyhyesti ja ytimekkäästi se on elämämme tarkoitus.

Olemassaolomme kulun voi havainnollistaa kartalla, josta on esimerkki ohessa.

Syy sille, miksi olemme olemassa on saada tietoa kokemuksen kautta ja sitten palata Jumalan luo jatkaaksemme ikuista kehitystämme.

Elämän tarkoitus on Jumalan suunnitelman mukaan:

1. Saada ruumis

Ennen syntymäämme me elimme Jumalan luona Hänen henkilapsinaan (kartalla: Aikaisempi olemassaolo). Jumalalla on kirkastettu ja kuolematon keho. (OL 130:22) Meillä oli tuolloin vain henkiruumis. Jotta Hänen kaltaisekseen tuleminen onnistuisi fyysisesti, meidän täytyi saada samanlainen ruumis.

Fyysinen kehomme on luotu alussa Jumalan kuvan mukaan (1 Mooses 1:26-27 ; Eter 3:15-16 ). Aadamin ja Eevan lankeemuksen seurauksena siitä tuli kuolevainen. Tämä oli tarpeen, jotta meillä olisi mahdollisuus osoittaa uskoa, kehittyä ja tehdä valintoja.

Kuolema ei ole ongelma Jumalan suunnitelmassa. Se on keino muuttaa fyysinen ruumiimme kuolemattomaksi. Kristuksen voitti kuoleman puolestamme ja antaa meille kaikille kuolemattoman, iankaikkisen ruumiin. Jokainen ihminen tulee saamaan tämän saman lahjan.

Kuolemattoman ruumiin saaminen ei kuitenkaan tarkoita, että olemme automaattisesti Jumalan kaltaisia ja voimme nauttia siitä ikuisesta onnesta, joka Hänellä on. Näiden saavuttaminen riippuu valinnoistamme. (ks. “Jeesuksen Kristuksen sovitus”)

2. Perustaa perhe

Jotta kaikilla Jumalan henkilapsilla olisi mahdollisuus saada ruumis, täytyy olla koteja, joihin he voivat syntyä ja perheitä, jotka pitävät heistä huolta. Jumalan suunnitelmassa perheet voivat olla ikuisesti yhdessä. Ne voidaan liittää yhteen katkeamattomina sukupolvien ketjuna temppeleissä tekemämme työn seurauksena. Samat ihmissuhteet, joita opimme täällä rakastamaan ja joissa koemme onnea tuovat sitä meille myös iankaikkisuudessa (ks. OL 130:2).

Rakastava perhe on lähinnä sitä, mitä me koimme ennen tätä elämää. Se on ihanteellinen ympäristö, jossa voimme saada tarvitsemiamme kokemuksia. Vaikka perheemme eivät koskaan ole täydellisiä, koti on pyhä paikka, jossa voimme oppia ja kasvaa yhdessä.

Perhe on tärkeä Jumalan suunnitelmassa myös siksi, että avioliiton solmiminen on osa kehitystämme Hänen kaltaisekseen. Jumala elää avioliitossa, meillä on taivaassa myös Äiti. Temppelissä avioliitot sinetöidään jatkumaan myös tämän elämän jälkeen. Jumalan edessä ei ole miestä ilman naista, eikä naista ilman miestä (1. Kor. 11:11).

3. Valmistautua kohtaamaan Jumala

Pyhissä kirjoituksissa maanpäällistä elämäämme kuvataan aikana, jolloin meidän on tarkoitus valmistautua kohtaamaan Jumala (Alma 34:32). Tarkoitus on, että kohdatessamme Hänet jälleen tämän elämän jälkeen voisimme jäädä Hänen luokseen ja jatkaa kehittymistämme Hänen kaltaisikseen.

Jumala on kertonut meille profeettojen kautta pyhissä kirjoituksissa ja nykyajan ilmoituksissa lait, joiden mukaan Hän elää. Hän on käskenyt meitä elämään samoin, jotta voisimme kokea sekä maan päällä, että tämän jälkeen samanlaista onnea kuin Hän. Jos emme elä niinkuin Jumala on pyytänyt, tulemme tuntemaan olomme epämukavaksi Hänen läheisyydessään ja haluamme poistua Hänen luotaan (Alma 12:14-15; Moosia 2:38).

Valmistaudumme palaamaan Jumalan luokse kun opettelemme elämään käskyjen mukaan. Teemme virheitä, mutta Taivaallinen Isämme tiesi että niin kävisi ja valmisti meille Vapahtajan, joka voisi auttaa meitä. (ks. “Seitsemänkymmentä kertaa seitsemän”)

Tekemänsä sovitustyön kautta Jeesus auttaa meitä korjaamaan virheemme. Hän on kärsinyt rangaistuksen syntiemme vuoksi. Kun teemme parannuksen Hän ottaa ne korvatakseen.

Voimme valmistautua kohtaamaan Jumalan vain turvautumalla Kristuksen puolestamme suorittamaan sovitukseen. Teemme tämän osoittamalla uskoa Häneen, tekemällä parannuksen, ottamalla vastaan kasteen ja Pyhän Hengen lahjan, sekä kestämällä loppuun asti. (ks. “Jeesuksen Kristuksen evankeliumi”)

4. Solmia tarvittavat liitot

Kasteesta puhutaan pyhissä kirjoituksissa porttina Jumalan valtakuntaan (2 Nefi 31:17-18). Se on liitto, eli kaksisuuntainen lupaus, jonka teemme Jumalan kanssa. Liitto solmitaan suorittamalla toimitus, tässä tapauksessa menemällä kasteelle.

Liittojen tekeminen ja pitäminen ovat meille avain, jonka avulla voimme palata takaisin Isämme kotiin. Ne on jopa niin tärkeitä, että teemme työtä temppeleissä sellaisten henkilöiden puolesta, jotka eivät saaneet mahdollisuutta elämänsä aikana vastaanottaa tarvittavia toimituksia.

Liitot eivät ole pelkästään ulkoinen vaatimus Jumalan luokse pääsemiseen. Niiden kautta Kristuksen sovituksen voima on läsnä elämässämme ja muokkaa meitä vähitellen sellaisiksi, kuin meistä on tarkoitus tulla.

5. Kehittyä ja kasvaa

Jotta meistä voisi tulla Jumalan kaltaisia, meidän täytyy kehittää sellaisia luonteenpiirteitä, joita Hänellä on (esimerkiksi anteeksiantoa, kärsivällisyyttä tai ystävällisyyttä). Tärkein niistä on rakkaus (ks. 1. Joh. 4:8). Se on Hänen motiivinsa, toimintatapansa ja päämääränsä. Se on merkityksellisintä, mitä voimme itsessämme kehittää. (ks. “The real reason we’re here on earth”)

Emme voi olla Jumalan kaltaisia, jos emme ole täydellisiä kuten Hän. (Matteus 5:48) Ymmärrämme, ettei täydellisyyden saavuttaminen tapahdu tämän elämän aikana. Itse asiassa profeetat ovat opettaneet, että voimme odottaa kehityksemme jatkuvan tässä suhteessa vielä kauan tämän elämän jälkeen. (esim. “Olkaa siis täydellisiä – lopulta”) Mutta meidän tehtävänämme on mahdollistaa tämä kehitys valitsemalla toimia jumalallisten luonteenpiirteiden mukaan.

Emme tietenkään pääse kovin pitkälle yksin, edes sen jälkeen kun Jeesus on auttanut meitä pääsemään eroon virheistämme. Kristuksen armo ja rakkaus on niin suuri, että Hän myös auttaa meitä syntymään uudesti. Silloin Hänen vaikutuksestaan halumme, toimintatapamme ja sisimpämme pyhittyvät ja puhdistuvat.

6. Tulla koetelluiksi

Ennen kuin maailma luotiin, Jumala kertoi tarkoituksestaan lähettää meidät tänne. Hän sanoi “koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä” (Abraham 3:25).

Mikään ei pakota Jumalaa valitsemaan hyvää. Hän kuitenkin tekee niin kaikissa tilanteissa ja toimii rakkaudesta. Jotta voisimme tulla Hänen kaltaisikseen, meidän täytyy myös oppia lopulta valitsemaan omasta tahdostamme aina oikein.

Koetteleminen tarkoittaa, että saamme käydä läpi vaikeitakin valintatilanteita. Niissä osoitamme olemmeko valmiit missä tahansa tilanteessa asettamaan Jumalan ja Hänen käskyjensä noudattamisen etusijalle, jotta meidän voidaan luottaa toimivan niiden mukaan myös tämän elämän jälkeen.

Teemme tietenkin virheitä tässäkin suhteessa ja meille suodaan mahdollisuus päästä niistä huolimatta eteenpäin parannuksen avulla.

7. Saada tietoa hyvästä ja pahasta kokemuksen kautta

Tämä elämä on meille ainoa mahdollisuus saada tietoa hyvästä ja pahasta kokemuksemme kautta. Ennen syntymäämme pahuus ei ollut meille samanlainen vaihtoehto, koska Jumalan edessä ei voi olla mitään epäpuhdasta eikä Hän voi suvaita syntiä (1. Nefi 10:21; Alma 45:16). Aadamin lankeemus loi maailmaan otolliset olosuhteet sille, että me voisimme oppia tuntemaan hyvän ja pahan.

Sinua voi kiinnostaa myös: 10 syytä sille, miksi pahaa tapahtuu

Jotta oppisimme tekemään oikeita valintoja, meidän on tärkeää saada kokemuksia niiden seurauksista. Nykyisessä kuolevaisessa tilassamme mikään ei rajoita vaihtoehtojamme valita hyvää tai pahaa. Voimme oppia omien valintojemme tuloksena ja nähdä muiden tekemien valintojen seurauksia ympärillämme.

Kokemusten kautta opimme tuntemaan eron hyvän ja pahan välillä. Erityisesti voimme oppia kuinka valintamme elää Jumalan käskyjen mukaan tuo meille siunauksia ja valitessamme rikkoa Hänen lakejaan vastaan menetämme rauhan ja kohtaamme haasteita.

8. Ilo

Jumala ei ole varannut onnellisuutta ja iloa vain kaukaiseksi määränpääksi, jonka saavutamme elämänmittaisen raskaan uurastuksen jälkeen. Olemassaolomme tarkoitus on ilo (ks. 2 Nefi 2:25). Taivaallinen Isämme haluaa meidän nauttivan siitä jo nyt. Hän siunaa meitä ilolla aina kun teemme asioita, joiden kautta pidämme Hänen käskynsä (ks. Moosia 2:41).

Ilo on omantunnon rauhaa ja kestävää onnellisuutta, jota ei voida viedä meiltä pois. Se on toivoa tulevaisuudesta ja tietoa siitä, että olemme Jumalan lapsia ja Hän rakastaa meitä. Se on tunne Hänen läsnäolostaan elämässämme ja ymmärrys, että Hän kulkee vierellämme.

Edes käskyjen mukaan elämällä emme voi aina olla autuaallisessa tilassa, jossa mikään vaikeus ei kohtaa meitä. Mutta me voimme olla tilassa, jossa voimme tuntea iloa Kristuksen kautta (Alma 31:38). (ks. “voimmeko löytää iloa vaikeuksien keskellä”)

Elämämme on tarkoitus olla täynnä iloa nyt ja ikuisesti. Se on Jumalan suunnitelma.

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä:

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis.