Mormonien paikallinen vapaaehtoispapisto toimii palkatta.