Evoluutio, Aadam ja Eeva vaikuttavat monesti ristiriitaisilta teorioilta. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.