kädet ristissä rukouksessa

kädet pöydällä ristittynä yhteen osoittamassa rukousta Jumalalle