Henry B. Eyring ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa

Virallinen muotokuva Henry B. Eyring, joka on yksi mormonien ylimmistä johtajista