Spencer W. Kimbal mormonien 12. profeetta myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa

Kuva Spencer W. Kimball, joka oli mormonien 12. presidentti ja profeetta pyhät kirjoitukset kädessä