Profeetta Thomas S. Monson, mormonikirkon presidentti