Kirkkomme on paikka jonne tulemme kuulemaan ja oppimaan Herran sanaa