Vanhin Russell M. Nelson on yksi Jumalan apostoleista näinä viimeisinä aikoina